Thống kê
Hôm nay : 9
Tháng 12 : 34
Năm 2022 : 58.765
 • Ngô Minh Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách chuyên môn khối 3, 4, 5, chuyên

 • Lê Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng + Chủ tịch Công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách chuyên môn khối 4,5, Tiếng Anh, Âm nhạc.

   - Phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp, phong trào.

 • Tống Văn Bé Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   tongvanbeba2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách chung.
   - Công tác tổ chức và cán bộ.
   - Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

   - Công tác phổ cập