Thống kê
Hôm nay : 16
Tháng 10 : 422
Năm 2021 : 7.684
 • Tống Văn Bé Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   tongvanbeba2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách chung.
   - Công tác tổ chức và cán bộ.
   - Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

   - Công tác phổ cập