Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 442
Năm 2021 : 1.940
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh cuối kỳ 2 - Năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TP LONG XUYÊN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HÀM NGHI                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   Số:  54/KH-HN                                                   Bình Khánh, ngày 18  tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ÔN TẬP, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CUỐI KỲ 2

Năm học 2019-2020

 

Căn cứ công văn số 726/HD-PGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT TP. Long Xuyên về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020;

 Căn cứ  kế hoạch số 135/KH-HN ngày 15/9/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Trường TH Hàm Nghi.

 Căn cứ  TT30/2014 và TT 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 V/v sửa đổi. bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Căn cứ Công văn số 248/PGDĐT ngày 29/4/2020 của Phòng GDĐT TP Long Xuyên V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp tiểu học.

Trường xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra và đánh giá học sinh cuối học kỳ 2 năm học 2019-2020  như sau:

I/ Ôn tập:

 • Tổ chức ôn tập để học sinh nắm được chuẩn kiến thức, kĩ năng theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập trung vào nội dung 10 tuần học kỳ 2 theo công văn 248/PGDĐT ngày 29/4/2020  của PGD TP Long Xuyên.
 • Giáo viên phải giúp cho học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt của từng bài theo tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học và theo nội dung đã điều chỉnh.
 • Căn cứ tình hình học tập của học sinh, giáo viên lựa chọn trong từng bài ôn tập, luyện tập chung phần nào cần tổ chức ôn tập kỹ cho học sinh. Trên tinh thần học sinh học nội dung  gì kiểm nội dung đó. Tránh đánh đố và những nội dung đã lược bỏ.
 • Việc ôn tập, kiểm tra đánh giá phải được tiến hành linh hoạt theo tình hình thực tế phản ánh đúng thực chất.
 • Thời gian ôn tập: Bắt đầu từ tuần 7.  Khối lớp 1 giáo viên vận dụng các tiết luyện tập buổi chiều để ôn tập.

 II/ Đánh giá định kì cuối kì 2:

1/ Đánh giá định kì về học tập :

     Giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kĩ năng để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức : Hoàn thành tốt; Hoàn thành; Chưa hoàn thành.

 2/Đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất :

    Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào các biểu hiện liên quan đến nhận thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường xuyên vê sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh theo các mức : Tốt ; Đạt ; Cần cố gắng.

III/ Kiểm tra cuối học kỳ 2:

1/ Thực hiện theo Điều 10, Thông tư 22/2016/BGDĐT( sửa đổi TT30/2014). Cụ thể:

 • Kiểm tra định kì cuối kì 2 khối 4,5: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng Anh.
 • Kiểm tra định kì cuối kì 2 khối 1,2,3: Tiếng Việt, Toán. ( khối 3 có thêm môn Tiếng Anh )

               + Môn Tiếng Việt:  Có 2 bài kiểm tra : Đọc , Viết; điểm KTĐK là trung bình cộng của 2 bài ( làm tròn 0,5 thành 1 và chỉ lảm tròn 1 lần )

               + Môn Lịch sử và Địa lí : mỗi bài kiểm tra vừa có nội dung Lịch sử vửa có nội dung Địa lí với thang điểm 10.

               + Môn Tiếng Anh: Cấu trúc ra đề kiểm tra phải thực hiện theo hướng dẫn  của Bộ và Sở.

 • Đề bài kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh ( 4 mức theo điểm c, phần 2 điều 10 TT22/2016)
 • Bài kiểm tra định kì được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, những hạn chế của học sinh và được chấm điểm, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân.
 • Giáo viên trả bài kiểm tra định kì để học sinh xem và hướng dẫn lưu trữ.

2/ Hình thức tổ chức:

-  Giáo viên chủ nhiệm coi và chấm  lớp mình theo đề chung và gợi ý hướng dẫn đáp án của Ban giám hiệu. Tất cả giáo viên dạy chuyên tham gia công tác giám sát ( trừ giáo viên Tiếng Anh ).

 • Lịch kiểm tra theo thời khóa biểu chính khóa , tập trung tuần 10; riêng môn Tiếng Anh tuần 9 ( kèm lịch kiểm tra).
 • Hình thức, cấu trúc bài kiểm tra thực hiện như năm học trước (trắc nghiệm kết hợp với tự luận) phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh;
 • Ban giám hiệu ra đề kiểm tra chung cho từng  khối lớp (trên cơ sở chọn lọc các đề do giáo viên biên soạn). Tổ trưởng gởi đề kiểm tra cho Phó hiệu trưởng chậm nhất ngày 19/6/2020(gởi mail).
 • Phân công Phó Hiệu trưởng phụ trách ra đề, in sao đề kiểm tra( sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt). Cần có quy trình chặt chẽ, việc in sao đề ở trường hoặc nơi photocopy phải có hợp đồng trách nhiệm cụ thể nhằm đảm bảo tính bảo mật của đề kiểm tra. ( Cô PHT Lê Thị Mỹ Dung phụ trách ra đề khối 4,5,TA. Thầy PHT Nguyễn Hữu Lực ra đề lớp 1,2,3). Thời gian hoàn thành :

                   + Môn Tiếng Anh:   26/6/2020.

                   + Các môn còn lại:   30/6/2020.

 • Việc tổ chức kiểm tra đúng theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, có ghi biên bản cụ thể.
 • Trường hợp bài kiểm tra có điểm bất thường, giáo viên báo cáo hiệu trưởng, hiệu trưởng xem xét nếu thật sự bất thường, hiệu trưởng ra đề cho học sinh đó làm lại bài kiểm tra, nếu vẫn bất thường, giáo viên điều chỉnh lại các nhận xét thường xuyên trong năm.

IV/ Sau khi kiểm tra:

1/  Giáo viên chủ nhiệm họp với các giáo viên dạy cùng lớp, thông qua nhận xét quá trình và kết quả học tập, hoạt động giáo dục để tổng hợp đánh giá mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của từng học sinh. Báo cáo hiệu trưởng các trường hợp bất thường xem xét kiểm tra lại.

2/ Giáo viên hoàn thành hồ sơ sổ sách cuối  kỳ 2. Tổng hợp danh sách học sinh hoàn thành chương trình lớp học, học sinh khen thưởng trình Hiệu trưởng phê duyệt và thông báo kết quả học tập cho phụ huynh học sinh (hệ thống smas).

            3/ Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp thống kế báo cáo bộ phận tổng hợp đúng thời gian quy định, trước ngày 11/07/2020.

IV/ Tổ chức thực hiện:

 • Hiệu trưởng lập kế hoạch ôn tập kiểm tra, phân công ra đề, in sao đề kiểm tra và duyệt đề các khối.

            - Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm ra đề  theo phân công. Tổ chức các ngày kiểm tra, lập các biên bản các ngày kiểm tra.

- Các tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở việc ôn tập, phân công kiểm tra chéo bài kiểm tra sau khi chấm ( ghi biên bản ).

- Bộ phận Văn thư, tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định.

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                  (đã ký)

                                                                                                                                         Tống Văn Bé Ba


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan